Logo_HRdiensten
SPM-sessie

Algemeen

HRdiensten ondersteunt organisaties om het  bezettingsvraagstuk als strategisch instrument in te zetten voor de heroriëntatie op veranderende in- en externe factoren.

Om deze benadering vorm en inhoud te geven legt HRdiensten de focus op de ondersteuning van organisaties d.m.v. SPM- en Recruitment-diensten.

Afgeleide diensten betreffen analyses en inrichting van de organisaties langs de lijnen: hier/nu en de toekomst, in- en externe ontwikkelingen, regie en de uitvoering op de werkvloer en middelen en bedrijfsprocessen.

SPM

Strategisch Personeels Management (SPM) is een integrale benadering om kwaliteit en kwantiteit van het personeel in lijn te brengen met de ontwikkeling van de organisatie.

SPM past goed bij organisaties in de non-profit sector die momenteel worden geconfronteerd met grote omgevingsveranderingen.

Afhankelijk van aard en omvang van de wenselijke verandering levert HRdiensten een aanpak op maat. Bijvoorbeeld een ontwikkelaanpak of een reorganisatie aanpak. Hierbij vindt een zorgvuldige afweging plaats tussen de belangen van personeel en de organisatie.

Recruitment

Goed personeel is moeilijk te vinden. Wij vinden de professionals die passen bij uw strategische keuzes.

Onze aanpak:

  1. Recruitment is zowel mensenwerk als een specialisme: zorgvuldigheid is ons devies
  2. Met onze contextanalyse verkennen wij met u de noodzaak en inhoud van vacatures
  3. Wij dragen zorg voor verbinding van de vacatures met de primaire en ondersteunende organisatieprocessen
  4. Wij adviseren over hoe om te gaan met de vacatures
  5. Wij hanteren bewezen methoden voor selectieprocessen