Logo_Hrdiensten
Plezier_in_werk

Kennismaken

HRdiensten is ontstaan uit een bundeling van expertise van professionals die ervaring hebben met organisatieontwikkeling vanuit diverse invalshoeken, zoals P&O,  SPM, Recruitment, Project- en Programma-management en Change.

Aanleiding voor deze bundeling is de herhaalde vraagstelling van onze opdrachtgevers hoe om te gaan met het bezettings- en vervangingsvraagstuk in deze tijd van turbulente ontwikkelingen. Denk aan veranderende wet- en regelgeving, fusies,  robotisering, vergrijzing, e.d. Door deze ontwikkelingen zijn organisaties genoodzaakt zich te bezinnen op o.a. herinrichting van interne processen, bedrijfsvoering en het bezettingsvraagstuk. In deze context veranderen of verdwijnen functies of maken plaats voor nieuwe. Er worden andere eisen aan huidige en toekomstige medewerkers gesteld.

Recruitment en SPM ondersteunen het transformatieproces binnen organisaties waarbij de match tussen huidige en toekomstige kwaliteiten van medewerkers verbonden worden met de nieuwe eisen van de organisatie.

Opdrachten worden in de profit en in de non-profit sector uitgevoerd. Er wordt maatwerk geleverd, omdat alle organisaties uniek zijn en de dynamiek in profit- en non-profit organisaties anders is.

Onze onderzoeksmethodes zijn pragmatisch en verantwoord. Onze doorlooptijden zijn transparant en onderbouwen proces- en productverantwoording.

HRdiensten wordt geleid door HRadviseurs en veranderkundigen. Directeur is Iwan Lalji.