Zicht op de kwaliteiten van het personeel

Bij een Kinderdagverblijf in Amsterdam Zuid-Oost kregen we de vraag om de huidige competenties van het personeel in beeld te brengen.

Over strategische keuzes

Leeftijdsbewust personeelsbeleid gaat over de binding tussen medewerkers van verschillende leeftijden. Over het maken van een goede mix van vernieuwen en behouden.