Logo_HRdiensten
Afstemming_plaatje

Doelstelling recruitment

Recruitment dient het duurzame bezettingsvraagstuk. Onder duurzaam verstaan wij:

  1. Toegevoegde waarde van de professionals aan de ontwikkeling van de organisatie
  2. Transparante afstemming van wederzijdse verwachtingen
  3. Blijvende wederzijdse aantrekkelijkheid
  4. Kostenreductie (accountable)

De slogan ‘de juiste persoon op de juiste functie’ is voor ons een uitdaging, omdat je van tevoren moet weten wat het bedrijf met de vacature op korte en op middel/lange termijn wenst te bereiken. Welke competenties, deskundigheid en vaardigheden moet zo iemand meenemen? Wordt er iemand gezocht die een rol moet vervullen of gaathij/zij ook taken uitvoeren en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgt betrokkene?

Professionaliteit

Onze recruiters hebben jarenlange ervaring met het werken op een HR afdeling en kunnen zich daardoor goed inleven en snel schakelen met opdrachtgevers over bijvoorbeeld het functieprofiel en de het profiel van de geschikte kandidaat. Daarnaast hebben zij gedegen ervaring opgedaan binnen de recruitment branche.
Op basis van diverse methodieken zoals assessments, STAR-model en NLP worden kwaliteiten en talenten van kandidaten in relatie gebracht met de functie eisen.

Wij spreken niet alleen de taal van onze opdrachtgevers, maar zijn evenzo scherp op de passendheid van een kandidaat voor een vacature.

Voorbeelden ervaringen en resultaten
Voor een grote overheidsinstelling hebben wij 28 specialisten succesvol bemiddeld. 
Voor de Overheid en in de Zorg zijn meer dan 85 kandidaten succesvol bemiddeld.
Wij hebben zowel individuele als groepsgewijze opdrachten ter vervulling van vacatures uitgevoerd.