Logo_HRdiensten

Testimonials

HRdiensten heeft in de loop der jaren vele opdrachtgevers gehad waarvoor projecten met succes zijn afgerond. Onze kennis van de sector van de opdrachtgever is bepalend factor voor het welslagen.
 • Rijkswaterstaat
 • Directoraat Generaal Water
 • Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • Bureau Jeugdzorg Utrecht
 • Rijkswaterstaat Corporate Dienst
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische zaken/SenterNovum
 • Universiteit van Leiden
 • Stadsdeelraad Slotervaart-Overtoomse Veld
 • Stadsdeelraad Amsterdam Noord
 • Stadsdeel Westerpark
 • Movares, voorheen Rail Consult
 • Milieudienst Amsterdam
 • CBE Consultants
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Altra jeugdzorg
 • Raad van de Kinderbescherming
 • de Bascule
 • de Meren
 • CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
 • Vitras/CMD
 • Teletrust, Telefoondiensten
 • Accountancy & Consultancy Amsterdam (ACAM: het Accountantsbureau van de gemeente Amsterdam)
 • Stichting Surinamers Amsterdam (SSA)


Het actuele relatienetwerk bestaat ondermeer uit: